Over Euroveiling

Over Euroveiling

GESCHIEDENIS

Op 15 juni 1900 besluiten een aantal telers van land- en tuinbouwproducten de handen ineen te slaan.

De coöperatieve vereniging start in een veilinggebouw te Brussel onder de naam Hallen der Voortbrengers. Dat is de voorloper van de huidige Euroveiling. Aanvankelijk bestaat de beheerraad voor de helft uit druiventelers en voor de andere helft uit Bloementelers.
In 1967 verhuist de coöperatieve naar haar huidige locatie in de Brusselse deelgemeente Neder- Over- Heembeek.

Inmiddels bestaat Euroveiling enkel nog uit bloemen- en plantentelers.

Omdat het werkgebied zich steeds meer uitbreidt buiten België, wordt in 1987 de bedrijfsnaam gewijzigd in Euroveiling. In de daarop volgende jaren groeit de veiling uit  tot een specialist in het verhandelen van bloemen en planten. Het bedrijf biedt, met een minimum aan commissie voor kweker en koper, een maximum aan diensten aan.
Als de enige sierteeltveiling van het land, is Euroveiling de voornaamste drijvende kracht achter de Belgische sierteeltmarkt.

Om de kopers en de kwekers nog beter te bedienen, wordt er ook continu nagedacht over de verbetering van de veilinginfrastructuur en het veilproces. Er werd onder andere in 2009 geïnvesteerd in een gloednieuwe koperstribune om de kopers meer mogelijkheden te geven en tevens de continuïteit van het verkoopsproces beter te kunnen garanderen.

Deze positieve evolutiedrang zorgt er voor dat Euroveiling steeds een moderner en concurrerende veiling zal blijven.

Euroveiling is hét kanaal bij uitstek voor de rechtstreekse verkoop van bloemen en planten.

STRUCTUUR VAN EUROVEILING

Euroveiling is een Coöperatieve Vennootschap bestuurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit 10 leden. Deze leden worden verkozen en benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van 4 jaar, en duiden oa een directie aan. Om de 2 jaar is de helft van de leden uittredend en her verkies baar. De voorwaarden waaraan kandidaat – bestuurders moeten voldoen, de regels voor de verkiezing en vervanging van de bestuurders, en de interne functionering en de regels voor besluitvorming zijn uitgewerkt in de statuten.

Leden Raad van Bestuur

 • Lissens Dirk (Afgevaardigd bestuurder)
 • Albrecht Ben (Voorzitter)
 • Du Bois Johan (Ondervoorzitter)
 • Hurtekant Koen (Secretaris)
 • Scheers Wim (Bestuurder)
 • Verberckt Wilfried (Bestuurder)
 • Van Der Smissen Sven (Bestuurder)
 • De Kinder Jos (Bestuurder)
 • De Proft Johan (Bestuurder)

Directie

 • Moeyersoons Raf
 • Peeters Johan

 

KOPERSCOMITE

Het koperscomite is een afzonderlijke entiteit binnen Euroveiling die bestaat uit 13 leden. Het koperscomité wordt verkozen voor een termijn van 4 jaar; om de 2 jaar is de helft van de leden uittredend en her verkiesbaar.

Het koperscomité heeft als belangrijkste taak de belangen van de kopers te verdedigen en functioneert als klankbord voor de wensen of grieven van kopers, die tijdens de vergaderingen met de Directie aangekaart worden. De voorwaarden waaraan kandidaat – leden moeten voldoen, de interne werking ed. zijn uitgewerkt in afzonderlijke statuten.

Leden Koperscomité

 • Guy Lowet - Les Architectes de l'Evénement (Voorzitter)
 • Benoit Mahy - La Roseraie (Ondervoorzitter)
 • Pascal Cys - Cys Fleurs (Schatbewaarder)
 • Michèle Wackerghom - Le Jardin Japonais (Lid)
 • Nina Reynaers - Piazza Fiori (Lid)
 • Bruno Moretti - Cristaline (Lid)
 • Olivier A. Debry - Les Fleurs Dupont (Lid)

 

© Euroveiling 2021. Alle rechten voorbehouden.


Meer info over:

Artikelfoto

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)