Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Als bedrijf actief in de "groene sector", heeft Euroveiling een voorbeeldfunctie, zeker als het gaat om ons milieu.

Zo werden er afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen om onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken:

Zonnepanelen

In 2012 werden er 2520 zonnepanelen op daken van Euroveiling geplaatst, die op jaarbasis een zo'n 700 MWH opleveren. Deze 721 KW power installatie zorgt ervoor dat Euroveiling grotendeels op groene energie draait. Naast het economische voordeel dat dit oplevert, zorgt dit voor een aanzienlijke verbetering van onze CO2 uitstoot, die met zo'n 197 ton per jaar zal afnemen.

Elektronische verzending documenten

De communicatie naar kopers en aanvoerders vindt zoveel mogelijk digitaal plaats, waarmee we gezamenlijk de boskap verminderen.

Logistiek

Begin 2015 werd de aan- en afvoer aan de klokken geautomatiseerd (elektrische trekkertjes), met als doel de werkomstandigheden te verberen en de klokverkoop vlotter te laten verlopen.

Duurzame verlichting

In 2018 werden alle kantoren vernieuwd. Hierbij werden alle TL-buizen vervangen door LED verlichting die aangestuurd wordt door bewegingssensoren. Naast een daling in verbruik gaan deze ook een stuk langer mee.

Afvalbeleid

Eind 2018 trad ook een nieuw afvalbeleid in voege, waarbij afval dat in samenhang met de veiling is ontstaan altijd gescheiden aangeboden dient te worden. Door middel van een 5-tal recyclagepunten kunnen we zo een propere werkomgeving waarborgen.

Nieuw gebouw

Van 2019 tot 2020 werden er verschillende bouw- en renovatiewerken op onze site uitgevoerd. Gedurende dit hele proces werd ervoor gezorgd dat er steeds duurzame materialen gebruikt werden die voldoen aan hogere isolatienormen. Naar verlichting toe werd er ook steevast gekozen voor LEDs.

Naast een verbetering van de werkomstandigheden, zorgen deze werken er ook voor dat kopers en kwekers opnieuw in een moderne veiling handel kunnen drijven.