Webshop / klokvoorverkoop

Webshop / klokvoorverkoop

Via de webshop van Euroveiling heeft u de mogelijkheid om uw aangevoerde producten, tot een uur voor de verkoop, te verkopen aan door u vastgestelde prijzen. Op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen kunt u zo tot 55% van uw aanvoer reeds verkopen, op maandagen zelfs tot 100%.

Dit digitale aankoopkanaal valt erg in de smaak bij kwekers, omdat u volledig zelf de touwtjes in handen hebt naar prijszetting toe.

Om uw producten via de webshop aan te bieden, volstaat het om in uw aanvoerbrief een marktconforme webshopprijs te vermelden.

VOORDELEN:
  • Extra zekerheid door vooropgestelde kwekersprijzen.
  • Populair verkoopkanaal voor specifieke partijen of producten die in kleine aantallen aangevoerd worden.
  • Reeds enkele minuten na ingave van uw aanvoer, verschijnt deze automatisch in de webshop en kunnen kopers uw producten reeds aankopen (tot een uur voor de klokverkoop).
  • Om te kunnen verkopen via onze webshop, is het dus niet noodzakelijk dat uw aanvoer al op Euroveiling staat.
  • Kopers moeten 's morgensvroeg niet meer aanwezig zijn op Euroveiling, om uw producten te kunnen kopen. 
  • Enkel feilloze producten mogen aangeboden worden in de webshop (kwaliteitscode 000)
  • Handige zoekfuncties zorgen ervoor, dat kopers snel uw producten kunnen terugvinden.
  • Via het extranet kunt u direct na de verkoop controleren, hoeveel loten u reeds vóór de klokverkoop verkocht had.
  TIPS:  
 
  • Zorg steeds voor marktconforme prijzen, dit zal uw verkoop zeker stimuleren.
  • Net zoals bij de KOA zijn representatieve productfoto's onontbeerlijk, voor thuiskopers. Eens kopers weten dat de door u aangevoerde producten overeenstemmen met de begeleidende foto, zullen ze meer geneigd zijn om uw producten reeds op voorhand te kopen via de webshop.
 

 

Naast onze eigen webshop, biedt Euroveiling haar kopers nog de mogelijkheid om op andere digitale platformen aan te kopen (zoals Hooven & De Mooij, Waterdrinker). Hierdoor kunnen ze hun assortiment nog verder uitbreiden.