Financieel

Financieel

Op Euroveiling krijgt u toegang tot een enorm aanbod dagverse bloemen en planten van hoge kwaliteit, en bepaalt u volledig zelf hoe en wanneer u deze wenst aan te kopen. Daarnaast kunt u gebruik maken van tal van bijkomende diensten, die speciaal zijn afgestemd op klanten zoals u!

Aan deze verschillende diensten zijn kosten verbonden, die jaarlijks vastgelegd worden door de Directie en de Raad van Bestuur.

WAARBORG

Voor u effectief kunt kopen bij Euroveiling, dient er een waarborg gestort te worden die uw aankopen van 2 weken dekt. Binnen deze waarborg kan er maximaal 75% aangewend worden om te effectief te kopen, de overige 25% wordt gebruikt voor BTW, leeggoed, verpakking ed.

  VOORBEELD 1:  2000 euro waarborg, 1ste aankoop voor 1000 euro, factuur werd betaald voor uw eerstvolgende aankoop  
 

Max. koopruimte = 1500 euro

  1. Bij uw eerste aankoop koopt u voor 1000 euro.
  2. Dezelfde dag krijgt u de factuur van deze aankoop per email toegestuurd.
  3. U betaalt de factuur voor uw eerstvolgende aankoop.

Uw max. koopruimte voor uw tweede aankoop is opnieuw 1500 euro, en u herstart gewoon.

 

 

 

 

 

  VOORBEELD 2:  2000 euro waarborg, 1ste aankoop voor 1000 euro, factuur werd niet betaald voor uw eerstvolgende aankoop  
 

Max. koopruimte = 1500 euro

  1. Bij uw eerste aankoop koopt u voor 1000 euro.
  2. Dezelfde dag krijgt u de factuur van deze aankoop per email toegestuurd.
  3. U vergeet de factuur te betalen.

Uw max. koopruimte voor uw tweede aankoop is slechts 500 euro.

 

 

TARIEVEN KOPER

Afhankelijk van de manier waarop u koopt, en de omzet die u op jaarbasis realiseert, zijn er andere tarieven van toepassing.

Een volledig overzicht, per type is verkrijgbaar op aanvraag.

TARIEVEN LEEGOED

Bloemen en planten kunnen op verschillende manieren verpakt worden om ze te beschermen en te vervoeren. Hierin onderscheiden we één- en meermalige fust. Meermalige fust kunt u opnieuw inleveren en wordt automatisch gecrediteerd op uw factuur. Eenmalige fust daarentegen is verloren verpakking. 

Een overzicht van de actuele fusttarieven, is verkrijgbaar op aanvraag.

 

Euroveiling kiest er steevast voor om het hele kostenplaatje zo transparant mogelijk te communiceren. Bij ons is de inkoopprijs - de échte inkoopprijs en weet u zeker dat u de laagste prijs betaalt.